Sponsoring algemeen

Waarom sponsor van V.V. Nagele?

Het dorp Nagele is een uniek dorp in de Noordoostpolder dat op een bijzondere wijze tot stand is gekomen en ook tegenwoordig nog een belangrijk cultureel erfgoed is. De komende jaren zal er door verschillende instanties ook fors geïnvesteerd worden om de leefbaarheid van het dorp te waarborgen. Het dorp Nagele zal dan ook de komende jaren volop in de belangstelling staan en zorgen voor mediabelangstelling en een toeloop van toeristen.

Voetbalvereniging Nagele is opgericht op 1 juli 1956. V.V. Nagele wil een vereniging zijn waarbij alle leden en potentiële leden zich thuis voelen en waarbij de leden op een sociale, sportieve en plezierige manier, en op een voor ieder lid passend niveau, kunnen voetballen. Kernwoorden binnen onze voetbalvereniging zijn respect, beleving, sportief gedrag en spelplezier. V.V. Nagele wil een gezonde vereniging zijn waarbij de continuïteit op zowel financieel als sportief gebied gewaarborgd is.

Binnen het dorp Nagele vervult V.V. Nagele een belangrijke sociale en maatschappelijke functie waardoor de toetreding laagdrempelig moet zijn en eenieder zich op zijn of haar gemak voelt. V.V. Nagele is een van de grootste, zo niet de grootste, sportvereniging binnen het dorp en is voor de leefbaarheid van het dorp en haar inwoners enorm belangrijk.

Maar ook voor de regio Noordoostpolder en omstreken speelt de toeristische trekpleister Nagele, en het voormalig eiland Schokland, een belangrijke rol. U kunt als bedrijf een belangrijke rol spelen, of gaan spelen, in de toekomst en ontwikkeling van de V.V. Nagele door uw bedrijfsnaam aan onze prachtige club te verbinden. Wij bieden u daarvoor verschillende mogelijkheden, die wij in deze presentatiefolder aan u willen voorstellen. Wij willen u graag verwelkomen op onze accommodatie aan de Ploegstraat waarbij u als bedrijf maar ook als toeschouwer, ouder, lid of anderszins meer dan welkom bent.