Beleidsplan

Met gepaste trots heeft het bestuur in 2013 het beleidsplan gepresenteerd van voetbalvereniging Nagele. Het beleidsplan is van toepassing op de periode 2013-2018. V.V. Nagele is opgericht op 1 juli 1956. Door de jaren heen is er veel veranderd en daardoor was er ook de behoefte voor het bestuur om te bepalen waar de voetbalvereniging nu staat en waar V.V. Nagele de komende jaren naar toe wil. Vandaar de stap om een meerjarig beleidsplan te ontwikkelen. Dit beleidsplan is voor een ieder in te zien.

De totstandkoming van dit beleidsplan is mede te danken aan een enthousiaste werkgroep van negen personen, welke samengesteld is uit een doorsnee van onze vereniging. Zij zijn in mei 2012, onder leiding van een onafhankelijke voorzitter, Wiebren Faber, die door de KNVB is aangesteld, begonnen aan het project “Bepaal je Ambitie”. Deze tool is door de KNVB, Gemeente Noordoostpolder en Unit4 ter beschikking gesteld om als vereniging stapsgewijs de ambities te bepalen.

Klik hier voor het beleidsplan