Renovatie

VOORTGANG RENOVATIE BESPROKEN IN JAARVERGADERING 

In  de extra ledenvergadering in oktober is aangegeven de plannen betreffende de renovatie in de jaarvergadering in stemming te willen brengen en de aanpak verder te bespreken. In de jaarvergadering is er gestemd over twee vraagstukken:

1.     Zijn de aanwezige leden akkoord met de financiële consequenties van de renovatieplannen?
2.     Zijn de aanwezige leden akkoord met de uitvoering van stap 01 van het renovatieplan, te weten renovatie keuken á € 12.500,- incl. BTW? 

In de stemming is door de leden op beide vragen unaniem positief gestemd. 

Tevens is afgesproken dat de voortgang van de renovatie ieder jaar in de jaarvergadering zal worden besproken en dat tevens die avond het daadwerkelijk uitvoeren van de volgende fase specifiek ter stemming zal worden gebracht. 

Ook is er deze avond een werkgroep samengesteld die het uitwerken en coördineren van de acties om de financiële middelen binnen te halen zal behartigen. Hiervoor hebben zes leden zich aangemeld: Dolf Riks, Elma van der Sar, Evelien Doggen, Harrie Bloo, Michiel Eilander en Paul Bovee. Het bestuur is erg blij met het enthousiasme waarmee de plannen binnen de vereniging worden gedragen en zal op korte termijn een eerste overleg plannen met de werkgroep om de acties verder vorm te geven. 

Mocht je niet aanwezig zijn geweest op de jaarvergadering, maar ook graag inbreng willen hebben in de werkgroep, laat dit dan even weten aan het bestuur.

Hartelijke groet,
Sjoerd